Więzi zerwane rózgą

Od prawie dwóch lat staram się przekonać wydawców książek zawierających instrukcje bicia dzieci – Piotra Wacławika (Vocatio) i Andrzeja Gandeckiego (Pojednanie) – do wycofania ich ze sprzedaży. Mowa o tych pozycjach: – „Jak trenować dziecko?”, Michal i Debbie Pearl (wyd. Vocatio) – „Mądra miłość”, Betty Chase (wyd. Vocatio) – „Dzieci i wychowanie. Pytania i odpowiedzi”, James Dobson (wyd. Vocatio) – „I kto tu rządzi? Poradnik dla sfrustrowanych rodziców”, Robert Barnes […]

Continue reading →

Bóg nie każe bić dzieci

Nie kocha syna, kto rózgi żałuje, kto kocha go – w porę go karci. (Prz 13, 24) Karcenia chłopcu nie żałuj, gdy rózgą uderzysz – nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, a od Szeolu zachowasz mu duszę. (Prz 23, 13-14) Te i inne podobne cytaty z Biblii bywają przywoływane jako argumenty przemawiające za zasadnością stosowania […]

Continue reading →

Pas jaki jest, każdy widzi

„Jakiej muzyki słuchać raczy Wasz Majestat z największym upodobaniem?” Odpowiedź (cytowana za „Nowymi Atenami” Benedykta Chmielowskiego): „Nie mogę wdzięcznieyszey słyszeć muzyki, jako gdy słyszę płaczącego syna, wybitego rózgą od professora.” Owym monarchą był król Kazimierz Jagiellończyk, a „professorem”  sam Jan Długosz. Który nie tylko, że lał królewiczowskie pośladki, ale jeszcze był księdzem. Cóż za skandal… To […]

Continue reading →

Korzenie rózgi

Kilkukrotnie, pisząc o książkach zawierających instrukcje bicia dzieci, również na łamach tego bloga, zadałam retoryczne pytanie: „Dlaczego osoby traktujące dosłownie biblijne słowa o rózdze nie traktują tak samo fragmentu o kamienowaniu krnąbrnych synów?”. Ja sama odbierałam dosłownie – jako wyrok śmierci – poniższe słowa z Księgi powtórzonego prawa: Jeśli ktoś będzie miał syna nieposłusznego i krnąbrnego, nie […]

Continue reading →

Tresura

5 lipca 2012 r. w Pittsburghu Zgromadzenie Ogólne Kościoła Prezbiteriańskiego przyjęło rezolucję sprzeciwiającą się stosowaniu kar cielesnych wobec dzieci. Podobne stanowisko już w 2004 r. objęli metodyści. Zapewne długo jeszcze poczekamy na oficjalny sprzeciw Kościoła Katolickiego wobec bicia dzieci, ale od listopada zeszłego roku (kiedy to Przełożony Generalny Salezjanów ks. Pascual Chávez wystosował do wspólnot […]

Continue reading →