Petycja

Petycja w sprawie ochrony prywatności dzieci w programach telewizyjnych

Do:
Posłowie na Sejm RP

Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
listy@sejm.gov.pl

Do wiadomości: RPD, RPO, KRRiT, REM

 

„Szanowni Państwo,

wykorzystywanie wizerunków dzieci w mediach to zagadnienie szerokie i skomplikowane. Jeden z jego aspektów – udział dzieci w programach reality TV – zasługuje jednak na szczególną uwagę, wiąże się bowiem z łamaniem prawa dziecka do prywatności, a niejednokrotnie również do godności.

Prawo dziecka do prywatności jest gwarantowane zarówno przez Konstytucję RP, która głosi, że: „Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym” (art. 47), jak i przez Konwencję o Prawach Dziecka, której art. 16 brzmi: „1. Żadne dziecko nie będzie podlegało arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego, rodzinnego lub domowego czy w korespondencję ani bezprawnym zamachom na jego honor i reputację. 2. Dziecko ma prawo do ochrony prawnej przeciwko tego rodzaju ingerencji lub zamachom”.

Prawo to jest jednak martwe. W programach realizowanych w prywatnych mieszkaniach i domach rodzin naruszane jest dziecięce prawo do prywatności, czemu towarzyszy zwykle uprzedmiotowienie biorących w nich udział dzieci, odarcie ich z godności i sprowadzenie do roli rekwizytów.

Od prawie dwóch lat problem wykorzystywania dzieci i negatywnych skutków ich udziału w reality show jest podejmowany przez psychologów i publicystów. Mimo to kolejne stacje telewizyjne produkują i emitują coraz to nowe programy rozrywkowe łamiące prawa dziecka.

Gdyby do domu dorosłego obywatela RP wkroczyła bez jego wiedzy i wbrew woli ekipa telewizyjna, by nagrywać go w najintymniejszych sytuacjach (w wannie, podczas masturbacji albo załatwiania potrzeb fizjologicznych), a później upublicznić jego prywatny wizerunek, słowom oburzenia nie byłoby końca. Gdy dokładnie to samo spotyka dzieci, prawie nikt nie widzi problemu.

Zwracam się więc do Państwa – do wszystkich Posłów na Sejm RP – z prośbą o dostrzeżenie w tych dzieciach ludzi, zasięgnięcie i rozważenie opinii ekspertów, którzy nie czerpią zysków z produkcji takich programów, i poczynienie wszelkich niezbędnych kroków w celu skutecznej ochrony praw dziecka.

Niżej podpisany/a:
Anna Golus”

Petycję można podpisać na stronie www.petycje.pl.

FacebookTwitterGoogle+BlipWykopEmailPrint