O mnie

Słuchaczka Filologicznych Studiów Doktoranckich UG. Temat doktoratu: wizerunek dzieci w programach reality TV.

Publicystka i autorka kilku e-booków oraz wielu artykułów dotyczących głównie rodzicielstwa i przemocy wobec dzieci. Publikacje m.in. w czasopismach „Tygodnik Powszechny”, „Ale Historia”, „Niebieska Linia”, „Dziecko”, „Przekrój”, „Znak”, „Bliza”,  „Gdańskie Zeszyty Kulturoznawcze”, „Kultura Popularna” i „Studia Edukacyjne” oraz kilku serwisach internetowych.

Inicjatorka kampanii „Kocham. Nie daję klapsów” i akcji „Książki nie do bicia”.

FacebookTwitterGoogle+BlipWykopEmailPrint