O mnie

Słuchaczka Filologicznych Studiów Doktoranckich UG. Temat doktoratu: wizerunek dzieci w programach reality TV.

Publicystka i autorka kilku e-booków oraz wielu artykułów dotyczących głównie rodzicielstwa i przemocy wobec dzieci. Publikacje w czasopismach „Tygodnik Powszechny”, „Ale Historia”, „Przekrój”, „W sieci”, „Znak”, „Dziecko”, „Bliza”, „Niebieska Linia”, „Gdańskie Zeszyty Kulturoznawcze” i „Kultura Popularna” oraz serwisach internetowych madrzy-rodzice.pl, naszemaluchy.pl, englishstory.pl, foch.pl, wpolityce.pl i szuflada.net.

Inicjatorka kampanii „Kocham. Nie daję klapsów” i akcji „Książki nie do bicia”. Autorka petycji w sprawie ochrony prywatności dzieci w programach telewizyjnych.

FacebookTwitterGoogle+BlipWykopEmailPrint