Kręgi przemocy

„Przemoc rodzi przemoc”, a dzieci, które doznają przemocy i wyrastają w domu pełnym agresji, uczą się rozwiązywania problemów za pomocą siły i jako dorośli najprawdopodobniej będą postępować tak jak ich rodzice. Doskonale obrazują to te plakaty:


Źródło: www.adsoftheworld.com


Źródło: www.adsoftheworld.com


Źródło: www.adsoftheworld.com

Kręgów przemocy jest jednak więcej.

Osoby, które w dzieciństwie doznawały przemocy, same stosują ją częściej nie tylko wobec własnych dzieci, ale też innych bliskich osób (dotyczy to wszelkich rodzajów przemocy, także seksualnej, co udowadniają badania Murraya Strausa). Również bycie świadkiem, niemą, bezradną ofiarą przemocy wobec innych członków rodziny nie pozostaje bez wpływu na przyszłe życie dziecka i jego bliskich.

Dlatego tak ważne jest przeciwdziałanie przemocy nie tylko wobec dzieci, lecz wobec wszystkich członków rodziny, i promowanie nie tylko wychowywania bez przemocy, ale też – życia bez przemocy.


Źródło: Karuzela Magazyn

W marcu tego roku Jacek Masłowski, jeden z założycieli fundacji Masculinum, podjął temat przemocy wobec mężczyzn. I choć rzeczywiście niesłusznie lub niefortunnie zasugerował, że przemoc fizyczna wobec kobiet jest odpowiedzią na przemoc psychiczną stosowaną przez nie w stosunku do mężczyzn, nie można bagatelizować zasygnalizowanego przez Masculinum problemu.

Problemu, który wbrew statystykom policji i Niebieskiej Linii nie jest całkowicie marginalny. Społeczne przyzwolenie na stosowanie przemocy wobec mężczyzn jest 2-3 razy większe od akceptacji przemocy wobec kobiet (np. według badań z 2011 roku 44% Polaków uważa, że kobieta ma prawo uderzyć partnera, gdy dowie się o zdradzie, 27% – że „Mąż/partner, który został uderzony przez żonę/partnerkę, najczęściej sam jest sobie winny”, a 28% – że uderzenie mężczyzny przez kobietę nie jest przemocą!).

Autorzy badań nad przemocą w rodzinie podkreślają, że przemoc w związkach bywa często obustronna, a ofiary przemocy bywają jednocześnie sprawcami, oraz że mężczyznom trudniej przyznać się do zaznawania przemocy, a przedstawicielom obu płci – do jej stosowania. Więcej na ten temat w moim artykule Czy przemoc ma płeć?

Pisząc to, nie chcę oczywiście bagatelizować przemocy wobec kobiet – przeciwnie: pragnę z całą mocą podkreślić, że żadna forma przemocy nie może być bagatelizowana.


Źródło: www.kampaniespołeczne.pl


Źródło: www.konradsieron.com

Nasze dzieci uczą się życia od nas, a w wychowywaniu najważniejszy jest dobry przykład – czyny, zachowania i postawy – a nie słowa, upomnienia czy „metody” w postaci nagród i kar. Weźmy więc sobie do serca słowa księdza Popiełuszki:

„Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości”

i pamiętajmy, że prawdziwej, godnej naśladowania siły nie trzeba demonstrować przemocą. Nauczmy się rozwiązywać problemy, wychowywać dzieci i tworzyć związki bez przemocy – dla dobra nas samych, naszych dzieci i rodzin oraz przyszłych pokoleń.

FacebookTwitterGoogle+BlipWykopEmailPrint

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *