Bóg nie każe bić dzieci

Nie kocha syna, kto rózgi żałuje, kto kocha go – w porę go karci. (Prz 13, 24)
Karcenia chłopcu nie żałuj, gdy rózgą uderzysz – nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, a od Szeolu zachowasz mu duszę. (Prz 23, 13-14)

Te i inne podobne cytaty z Biblii bywają przywoływane jako argumenty przemawiające za zasadnością stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Powstają nawet książki, których autorzy nie tylko usprawiedliwiają powyższymi wersetami bicie dzieci, ale wręcz nawołują do używania rózgi (lub jej współczesnego substytutu), przekonując, że inne postępowanie stanowi sprzeniewierzenie się woli Boga. O biblijnej rózdze wspominają niekiedy również politycy. Czy to jednak możliwe, by Bóg kazał bić dzieci?

Cały artykuł w serwisie wsumie.pl.

FacebookTwitterGoogle+BlipWykopEmailPrint

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *