O mnie

Inicjatorka kampanii „Kocham. Nie daję klapsów” i akcji „Książki nie do bicia”.

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii. Rozprawa doktorska pt. Udział dzieci w programach reality show a status dziecka w rodzinie i społeczeństwie. Przypadek „Superniani” obroniona w listopadzie 2020 roku na Uniwersytecie Gdańskim.

Autorka książek Superniania kontra trzyletni Antoś. Jak telewizja uczy wychowywać dzieci (wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2022) i Dzieciństwo w cieniu rózgi. Historia i oblicza przemocy wobec dzieci (wyd. Editio, 2019), stała współpracowniczka „Tygodnika Powszechnego”. Publikowała też m.in. w czasopismach „Niebieska Linia”, „Ale Historia”, „Dziecko”, „Przekrój”, „Znak” oraz kilku serwisach internetowych.

W 2018 roku nominowana do nagrody MediaTory w kategorii reformaTOR (wraz z Grzegorzem Bogdałem, za tekst ujawniający plagiaty kandydatki PiS na Rzecznika Praw Dziecka pt. Kopiuj, wklej, przylej, „Tygodnik Powszechny” 2018, nr 35).

FacebookTwitterGoogle+BlipWykopEmailPrint